vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Vacatures

’t Atrium is m.i.v. het schooljaar 2018-2019 op zoek naar

Een Docent Nederlands (m/v)

De vacature heeft een omvang van ongeveer 0,8 – 1,0 fte en 20 – 25 lesuren.

en

Een Orthopedagoog (m/v)

Deze vacature heeft een omvang van 0,1 fte, waarbij de werkzaamheden om de week 1 dag op school zijn. Hieronder staat een overzicht van de taken en afspraken zoals die nu gelden voor de orthopedagoog op ’t Atrium:

Afspraken

 • De orthopedagoog is om de week op dinsdag van  08.30 – 17.00 aanwezig op ’t Atrium.
 • De werkplek is de zorgkamer met een computer, printer en telefoon en gespreksruimte.
 • De orthopedagoog heeft nauw contact met de zorgcoördinator. Zorgcoördinator is eindverantwoordelijk voor de invulling van de taken en daarmee ook het eerste aanspreekpunt.

Taken

 • Observeren van leerlingen in opdracht van conrector, in overleg met mentor en zorgcoördinator.
 • Schrijven van handelingsplannen en adviezen en deze terugkoppelen aan docenten, ouders en leerling.
 • Opstellen van OPP en deze samen met de zorgcoördinator evalueren.
 • Het scoren van een TRF bij een TLV aanvraag.
 • Bijwonen van 2 wekelijks overleg intern zorgteam.
 • Meeschrijven aan beleid rondom zorgstructuur.
 • Deelnemen aan intake commissie, gesprekken voeren met ouders leerlingen en conrector en zorg coördinator.
 • Meedenken en deels uitvoeren van beleid rondom het opleiden van docenten met oog op het passend onderwijs.
 • Aanwezig zijn en een deel van de scholing vervullen op Atrium scholingsdagen.
 • NIO afname en verwerking

 

Wij zoeken

 • enthousiaste collega's
 • die hart hebben voor leerlingen
 • en zich verantwoordelijk voelen om in een team van vakcollega’s goed onderwijs te verzorgen

Wij bieden

 • een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen
 • een school die professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert
 • een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers

’t Atrium maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort. Sollicitaties kunnen gericht worden aan de rector de heer Harko Boswijk via: b.kleinholte@t-atrium.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten die solliciteren via een commercieel tussenbureau zullen niet worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Top